Handlingsplan i händelse av oljeutsläpp till havs

Haninge kommun har tillsammans med Nacka kommun, Nynäshamn kommun, Södertälje kommun, Tyresö kommun, Södertörns brandförsvarsförbund och SWECO tagit fram en gemensam oljeskyddsplan.

Den gemensamma planen beskriver förberedelser, skeden och uppgifter som följer i samband med oljepåslag på vår gemensamma kuststräcka och syftar till att saneringsarbetet hanteras på ett så förberett och samordnat sätt som möjligt utifrån gemensam syn på samverkan, prioriteringar och utnyttjande av resurser.

Handlingsplan i händelse av oljeutsläpp till havs

Senast uppdaterad: 5 januari 2018