Brandskyddspolicy

Systematiskt brandskyddsarbete syftar i första hand till att förebygga brands uppkomst och i andra hand till att minska konsekvenserna om brand ändå uppstår. Det förebyggande brandskyddsarbetet blir strukturerat, livsdugligt och inte personberoende

I Sverige inträffar årligen ungefär 10 000 bränder i byggnader. Av dessa inträffar ca 100 stycken i Haninge kommun. En brand kan orsaka stora skador på människor, egendom och miljö. Bostäder och arbetsplatser kan bli obrukbara. Kulturhistoriska värden utraderas. Historiskt sätt har bränder i kommunens verksamhetslokaler ofta blivit kostsamma och återställningen mer komplicerat än befarat med stora besvär för verksamheter som fått bedrivas på provisoriskt sätt längre än beräknat.

Brandskyddspolicy

Senast uppdaterad: 2 december 2016