Bidragsreglemente

Reglementet antaget av kommunfullmäktige den 8 februari 2010, i kraft från och med den 1 januari 2010.

Bidragformer i bidragsreglementet 

 • Startbidrag
 • Bidrag för föreningsdriven öppen verksamhet
  • skärgård
  • övrigt
 • Utvecklingsbidrag
 • Partnerskapsavtal
 • Lokalt aktivitetsbidrag
 • Arrangemangsbidrag – idrott
 • Kulturbidrag – grundbidrag
 • Kulturbidrag – projektbidrag
 • Arrangemangsbidrag – kultur
 • Förstärkt ridbidrag
 • Tillgänglighetsbidrag
 • Lokalt aktivitetsbidrag
 • Studieförbundsbidrag

Reglemente för föreningsbidrag för ideella föreningar

Läs reglementet i sin helhet.

Senast uppdaterad: 26 januari 2021