Hästpolicy

Hästars ekologiska betydelse för öppna landskap och sociala betydelse som fritidssysselsättning, rekreation och tillgång som verktyg för rehabilitering är central och väletablerad. 

Hästnäringen har också stor ekonomisk betydelse i Haninge, och utvecklingspotentialen är stor. Enligt rapporten "Analys och kartläggning av Haninge kommuns hästnäring" hösten 2006 finns 120 hästföretag och 2 000 hästar inom kommunen. Hästnäringen är därför en stor bransch i Haninge som sysselsätter många människor. 

Dessa företag finns inom en bredd av tjänster såsom tillhandahållande av stallplatser, avel och uppfödning, foderförsäljning, hovslageri, trav- och galoppträning samt hästturism. Därtill finns ett stort antal ridskolor inom kommunen – från Gudö i norr till Hemfosa i söder. Här får tusentals ungdomar ridutbildning varje år inom ramen för såväl föreningsliv som privat verksamhet.

Närheten till Stockholm medför stor potential vad gäller utveckling av besöksnäring/turismen kopplat till hästnäringen. Kommunen tydliggör avsikt att främja detta bland annat genom medlemskap i Haninge Rid- och körledsförening, som verkar för ett iordningställande av rid- och körleder.

Som ett led i utvecklingen av hästnäringen bör kommunen synliggöra förutsättningar för nya etableringar av verksamheter inom hästnäringen.

Kommunen har ett starkt intresse i att främja hästnäringen då det stärker Haninge som boende-, arbetsplats- och besökskommun.

Senast uppdaterad: 8 december 2016