Individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen, riktlinjer och rutiner

Dessa riktlinjer anger äldreförvaltningens anvisningar för individuell planering, dokumentation och uppföljning vid genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453).

Riktlinjerna gäller för vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet och avser både offentlig och enskild verksamhet i Haninge kommun.

Individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen, riktlinjer och rutiner

Senast uppdaterad: 19 december 2016