Tillgänglighetspriset

Foto: Mostphotos

Tipsa om någon, det kan vara en person, en förening eller ett företag, som bidragit till att samhället har förbättrats för personer med funktionsnedsättning. Vi önskar få veta vem som ska borde tillgänglighetspriset från det kommunala funktionshinderområdet.

Priset delas ut i fyra kategorier

  • Fysisk tillgänglighet
  • Tillgänglig information och kommunikation
  • Arbetsgivaregenskaper
  • Delaktighet

Fyll i formuläret här nedan.

Du kan skicka in tips under hela året men senast den 30 september behöver vi ditt tips för att vara med i 2019 års pris.

Kriterier för att bli nominerad

De som bäst utmärkt sig i Haninge kommun genom att verka för att öka tillgängligheten i samhället kan tilldelas priset. Detta kan ha skett antingen genom en enskild specifik insats under det senaste året eller genom ett målmedvetet och uthålligt arbete under de senaste tre åren.

Insatserna ska vara utförda inom Haninge kommun och kan avse ökad tillgänglighet i form av tillgängliga lokaler, bostäder, inomhus- och utomhusmiljöer, kollektivtrafik, tillgänglig information eller tillgängligt bemötande .

I bedömningen och jämförelsen av de nominerade förslagen värderas bland annat:

  • Hur många personer som berörs av insatsen.
  • Hur stor effekten är av insatsen för varje enskild person.
  • Hur nyskapande och kreativ insatsen är.
Tillgänglighetspriset 2019

Fält märkta * måste fyllas i.

Alla fält med * (stjärna) är obligatoriska och måste fyllas i för att ditt meddelande ska skickas iväg. Du har gjort rätt när du dirigeras om till en Tack-sida efter att du skickat iväg ditt meddelande.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 september 2019