Mångfaldspriset

Att få vara sig själv och känna stolthet över den man är borde vara en självklarhet för alla människor.

Lagen om diskriminering förbjuder diskriminering som har samband med könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Priset är till för den person, förening, grupp eller institution som har gjort en insats, för allas rätt att få vara sig själv.

Under våren kommer du att kunna nominera den person, förening, grupp eller institution som du tycker är värd att få mångfaldspriset. Vinnaren får 25 000 kronor.

Mångfaldspriset

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 oktober 2016