Nämndernas sammanträdesdatum

Här hittar du mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder. Kontakta respektive nämndsekreterare för information om vart mötena hålls.

Kommunfullmäktiges sammanträdestider

Måndagar klockan 16.00. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Datum 2020

 • 10 februari
 • 9 mars
 • 14 april (tis)
 • 11 maj
 • 8 juni (kl. 13)
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 14 december

Kommunstyrelsens sammanträdestider

Måndagar klockan 15.30. Sammanträdena är öppna för allmänheten under de paragrafer som behandlar inkomna medborgarförslag.

Datum 2020

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 30 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 10 juni (ons)
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 30 november
 • 16 december (ons)

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider

Tisdagar klockan 17:00.

Datum 2020

 • 4 februari
 • 7 april
 • 9 juni
 • 8 september
 • 13 oktober
 • 24 november

Grund- och förskolenämndens sammanträdestider

Onsdagar klockan 17.00. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Datum 2020

 • 5 februari
 • 25 mars
 • 20 maj
 • 10 juni
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 9 december

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträdestider

Tisdagar klockan 18.00. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Datum 2020

 • 4 februari
 • 24 mars
 • 19 maj
 • 9 juni
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 9 december

Idrotts- och fritidsnämnden

Onsdagar klockan 17.00. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Datum 2020

 • 12 februari
 • 25 mars
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 16 december

Kultur- och demokratinämnden

Tisdagar klockan 17.00. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Datum 2020

 • 11 februari
 • 24 mars
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 15 december

Socialnämndens sammanträdestider

Tisdagar klockan 17.00. Socialnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Datum 2020

 • 11 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 15 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Stadsbyggnadsnämndens sammanträdestider

Onsdagar klockan 18.00. Sammanträdena är öppna för allmänheten där det är möjligt.

Datum 2020

 • 12 februari
 • 1 april
 • 20 maj
 • 11 juni
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 25 november
 • 17 december

Äldrenämndens sammanträdestider

Onsdagar klockan 17.00. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Datum 2020

 • 13 februari (tors)
 • 18 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 16 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Södertörns upphandlingsnämnds sammanträdestider

Onsdagar klockan 13.30.

Datum 2020

 • 29 januari
 • 25 mars
 • 27 maj
 • 30 september
 • 4 november
 • 9 december

Valnämndens sammanträdestider

Datum 2020

Inga inplanerade sammanträden.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 januari 2020