Nämndernas sammanträdesdatum

Här hittar du mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder. Kontakta respektive nämndsekreterare för information om vart mötena hålls.

Kommunfullmäktiges sammanträdestider

Klockan 16 måndagar. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Datum 2019

 • 8 april, kl 16
 • 13 maj, kl 16
 • 10 juni, kl 13
 • 9 september, kl 16
 • 7 oktober, kl 16
 • 4 november, kl 16
 • 9 december, kl 16

Kommunstyrelsens sammanträdestider

Klockan 15.30 måndagar. Sammanträdena är öppna för allmänheten under de paragrafer som behandlar inkomna medborgarförslag.

Datum 2019

 • 25 mars, kl 15:30
 • 29 april, kl 15:30
 • 27 maj, kl 15:30
 • 11 juni, kl 15:30. Tisdag
 • 26 augusti, kl 15:30
 • 23 september, kl 15:30
 • 21 oktober, kl 15:30
 • 25 november, kl 15:30
 • 11 december, kl 15:30. Onsdag

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdestider

Klockan 16:00 tisdagar.

Datum 2019

 • 9 april, kl 16:00
 • 7 maj, kl 16:00
 • 4 juni, kl 16:00
 • 10 september, kl 16:00
 • 8 oktober, kl 16:00
 • 19 november, kl 16:00

Grund- och förskolenämndens sammanträdestider

Onsdagar klockan 17 enligt datum nedan. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Datum 2019

 • 27 mars, kl 17
 • 24 april, kl 17
 • 22 maj, kl 17
 • 12 juni, kl 17
 • 25 september, kl 17
 • 23 oktober, kl 17
 • 20 november, kl 17
 • 11 december, kl 17

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträdestider

Tisdagar klockan 18 enligt datum nedan. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Datum 2019

 • 26 mars, kl 18
 • 21 maj, kl 18
 • 11 juni, kl 18
 • 24 september, kl 18
 • 22 oktober, kl 18
 • 19 november, kl 18
 • 10 december, kl 18

Idrotts- och fritidsnämnden

Onsdagar klockan 17 enligt datum nedan. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Datum 2019

 • 27 mars, kl 17
 • 24 april, kl 17
 • 22 maj, kl 17
 • 19 juni, kl 17
 • 18 september, kl 17
 • 23 oktober, kl 17
 • 18 december, kl 17

Kultur- och demokratinämnden

Tisdagar klockan 17 enligt datum nedan. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Datum 2019

 • 26 mars, kl 17
 • 23 april, kl 17
 • 21 maj, kl 17
 • 18 juni, kl 17
 • 17 september, kl 17
 • 22 oktober, kl 17
 • 17 december, kl 17

Socialnämndens sammanträdestider

Socialnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Datum 2019

 • 23 april, kl 17
 • 21 maj, kl 17
 • 18 juni, kl 17
 • 17 september, kl 17
 • 22 oktober, kl 17
 • 19 november, kl 17
 • 17 december, kl 17

Stadsbyggnadsnämndens sammanträdestider

Klockan 18 (onsdagar). Sammanträdena är öppna för allmänheten där det är möjligt.

Datum 2019

 • 27 mars, kl 18
 • 24 april, kl 18
 • 22 maj, kl 18
 • 13 juni, kl 18
 • 18 september, kl 18
 • 23 oktober, kl 18
 • 20 november, kl 18
 • 18 december, kl 18

Äldrenämndens sammanträdestider

Tid: kl 17.00-20.00 (om ej annat anges)
Plats: i kommunhuset (om inte annat anges)
Sammanträdena är öppna för allmänheten.

* extrainsatt nämndsammanträde som hålls om behov finns

Datum 2019

27 mars
Plats: KS salen i kommunhuset

24 april
Plats: KS salen i kommunhuset

29 maj
Plats: KS salen i kommunhuset

19 juni*
Plats: KS salen i kommunhuset

18 september
Plats: Skärgårdssalen i kommunhuset

23 oktober
Plats: Skärgårdssalen i kommunhuset

27 november
Plats: KS salen i kommunhuset

18 december
Plats: Skärgårdssalen i kommunhuset


Södertörns upphandlingsnämnds sammanträdestider

Klockan 13.30 (måndagar).

Datum 2019

 • 28 januari, kl 13:30
 • 25 mars, kl 13:30
 • 27 maj, kl 13:30
 • 30 september, kl 13:30
 • 28 oktober, kl 13:30
 • 9 december, kl 13:30

Valnämndens sammanträdestider

Datum 2019

 • Onsdag 13 mars, kl 18:00
 • Tisdag 2 april, kl 18:00
 • Tisdag 7 maj, kl 18:30
 • Torsdag 23 maj, kl 18:00
 • Torsdag 13 juni, kl 18:00
 • Torsdag 24 oktober, kl 18:00

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 maj 2019