Vision och målområden

Människan i centrum i en välmående närmiljö

Kommunens målstruktur bygger på fyra övergripande målområden som ska bidra till att Haninge blir en bättre kommun att bo, leva och verka i. I varje målområde finns flera övergripande mål med ett antal indikatorer och målvärden som ska uppnås senast 2018.

Målen gäller för alla kommunens verksamheter. Några mål är dock mer specifika för vissa verksamheter. Kommunfullmäktiges mål ska följas upp i samband med delårsrapportering och årsredovisning.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 november 2018