Resultat av hälsoundersökning

Medellivslängd 2015-2019

Medellivslängd 20192.png

Källa: SCB

Medellivslängden i Haninge är 84 år för kvinnor och 80 för män. Det är något lägre än för Stockholms län.

Andel ungdomar som röker dagligen eller ibland, 2018

Rökning ungdomar.png

Källa: Stockholmsenkäten

Andelen flickor som röker dagligen eller ibland är lägre i Haninge än övriga Stockholms län, för både flickor i årkurs nio i grundskolan och årskurs två i gymnasiet. För pojkar är förhållandet det omvända andelen som röker dagligen eller ibland är större i Haninge än i övriga Stockholms län.

Andel som röker dagligen, 16-84 år, 2015-2018

Röker dagligen.png

Källa: Folkhälsomyndigheten

I Haninge röker åtta procent av kvinnorna dagligen och sju procent av männen. Jämförrt med Riket är det en något lägre andel.

Andel ungdomar som inte dricker alkohol, 2002-2018

Alkohol ungdomar.png

Källa: Stockholmsenkäten

Andelen ungdomar som inte dricker alkohol har mer än fördubblats sedan 2002. Flickor i årskurs 9 har gått från 25 procent som inte dricker alkohol 2002 till 61 procent som inte dricker alkohol 2018. Pojkar i gymnasiet som inte dricker alkohol har gått från tio procent 2002 till 40 procent 2018.

Andel riskkonsumenter av alkohol, 16-84 år, 2015-2018

 

Riskkonsumenter alkohol.png

 

Källa: Folkhälsomyndigheten

Andelen kvinnliga riskkonsumenter av alkohol är lägre än andelen i Riket och Stockholms län. Bland män är andelen riskkonsumenter av alkohol högre än riket och lägre än länet.

 

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 augusti 2018