Utbildning - statistik i Haninge kommun

Utbildningsnivåer hos Haninges invånare, beskrivet i procent, 2018

Utbildningsnivå.png

Hälften av alla Haningebor i åldern 25-64 år har gymnasiet som högsta utbildningsnivå. 17 procent av männen och 13 procent av kvinnorna har bara gått grundskolan. 27 procent av männen och 38 procent av kvinnorna har eftergymnasial utbildning.

Jämfört med Stockholms län är det vanligare i Haninge att ha grundskolan eller gymnasiet som högsta utbildning, medan större andel i Stockholms län har eftergymnasial utbildning.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 augusti 2019