SCB:s medborgarundersökning 2019

Haninge kommun deltar vartannat år i Statistiska centralbyrån (SCB) medborgarundersökning och nu är det dags igen.

Medborgarundersökningen skickas ut till 1 600 invånare i Haninge kommun som slumpmässigt valts ut för att medverka i undersökningen.

De svar vi får kommer att ge oss ett värdefullt underlag till hur vi kan utveckla och förbättra kommunens verksamhet. Svaren omfattas av sekretess, och svaren kommer att redovisas i sammanställd form på haninge.se.

Enkäten omfattar frågor om skola, äldreomsorg, vägar och kommunikationer och om invånare tycker att de kan påverka beslut i kommunen.

Till dig som får enkäten hoppas vi att du tar dig tid att svara på frågorna. Berätta vad du tycker för att vara med och påverka det fortsatta utvecklings- och förbättringsarbetet i Haninge.

Undersökningen pågår från slutet av augusti och resultaten presenteras i början av 2020.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 augusti 2019