Hushåll - statistik i Haninge kommun

Vid utgången av 2018 fanns 36 612 hushåll i Haninge och totalt 89 989 invånare. Det motsvarar i snitt 2,5 personer per hushåll.

Antal hushåll

Antal hushåll.png

En tredjedel av alla hushåll, 12 393 stycken, består av en enda person. Den näst vanligaste hushållstypen är sammanboende med barn, vilket utgör en fjärdedel av kommunens hushåll.

Antal personer i hushåll

Antal personer i hushåll.png

Flest personer, drygt 40 procent, bor i hushållstypen sammanboende med barn. Sammanboende utan barn står för 16 procent av hushållen. Tio procent av hushållen är ensamstående med barn och 14 procent ensamstående utan barn. Övriga hushåll kan exempelvis vara flergenerationsboende eller kollektiv.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 augusti 2019