Arbete och inkomst - statistik i Haninge kommun

Medelinkomst, 1999-2018

Avser personer 20-64 år.

Medelinkomst_.png

Medelinkomsten i Haninge är 365 700 kronor för män och 295 500 kronor för kvinnor. Det motsvarar en månadslön på 30 500 kronor för män och 24 600 kronor för kvinnor. Kvinnors medelinkomst motsvarar 81 procent av männens medelinkomst.

Sysselsättningsgrad efter ålder, 2018

Sysselsättningsgrad efter ålder.png

I befolkningen 20–64 år är det 83 procent av männen och 79 procent av kvinnorna som arbetar. I åldern 35–54 är det störst andel som arbetar. Män har högre förvärvsfrekvens än kvinnor i alla åldersgrupper utom i den yngsta åldersgruppen. Störst skillnad är det bland 65–69-åringar, där sysselsättningsgraden är tio procentenheter högre bland män än bland kvinnor.

De som inte arbetar kan vara studenter, pensionärer, föräldralediga, arbetslösa eller ha vårdnadsbidrag.

Vanligaste yrken

Personer med arbetsplats i Haninge 2017.

Yrken.png

Det vanligaste yrket i Haninge är butikspersonal, där knappt 1 500 personer arbetar. Bland män som arbetar i Haninge är det vanligast att jobba som Snickare, murare och anläggningsarbetare. Bland kvinnor är det vanligaste yrket barnskötare och elevassistenter.

Största branscher efter antal anställda, 2018

 

Största branscher efter antal anställda.png

Den största branschen efter antalet anställda är handeln i Haninge kommun.  Vård och omsorg; sociala tjänster  är den största branschen bland kvinnor och byggbranschen är den största bland män.

 

Pendlare till och från Haninge, 2018

Pendlare till och från Haninge.png

Knappt 16 000 personer bor och arbetar i Haninge. 29 500 av kommunens invånare arbetar utanför kommunen. Vanligast att pendla till är Stockholms kommun, följt av Huddinge, Solna och Tyresö. Av de som pendlar till Haninge kommer störst andel från Stockholms kommun följt av Nynäshamn och Huddinge.

Vanligaste inpendlingskommunerna, 2018

Vanligaste inpendlingskommunerna.png

Vanligaste utpendlingskommunerna, 2018

Vanligaste utpendlingskommunerna.png

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 februari 2020