Överförmyndarnämndens tjänstegarantier

Haninge kommun har tjänstegaranti för ett antal tjänster, för att du skall veta vad du har att förvänta dig av vår service inom olika områden. Syftet är att göra medborgare och brukare nöjdare.

Omkring 25 procent av Sveriges kommuner har tjänstegarantier eller något liknande.

Överförmyndarnämndens tjänstegarantier

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 maj 2018