Individuell plan till funktionshindrade

Tjänstegaranti

Vad menas med individuell plan?

En individuell plan finns för att du ska kunna påverka ditt liv och din vardag. Du som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan söka den här insatsen. Beslut om insatser fattas av LSS-handläggare efter att de har fått din ansökan.

Hur fungerar individuell plan?

Det är du som bestämmer vem som ska skriva den individuella planen. Du bestämmer också vilka som ska vara med när den skrivs. Meningen med en individuell plan är att det ska bli lättare att se vilken hjälp du behöver. Det ska även bli enklare att ordna olika slags stöd och hjälp. Myndigheterna gör inga beslut i den individuella planen.

Så söker du individuell plan

Du söker individuell plan hos handikappomsorgens LSS-handläggare, Individuell plan beviljas enligt LSS. Vill du veta mer kan du höra av dig till en LSS-handläggare.

När får du individuell plan?

Om du vill ha en individuell plan skriven ska den göras så snart som möjligt. Du behöver inte betala något för individuell plan.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 januari 2020