Försörjningsstöd

Kvalitetsdeklarerad tjänst

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ekonomiskt stöd till den dagliga livsföringen.

Regeringen fastställer en riksnorm för hur stort detta stöd ska vara. Riksnormen grundar sig på konsumentverkets beräkningar för vilka utgifter som olika slags hushåll kan ha. Förutom riksnormen kan du även få hjälp till skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring med mera.

Vem har rätt till försörjningsstöd?

Om du bor eller vistas i Haninge kommun och dina inkomster inte räcker för att försörja dig själv och din familj har du rätt att ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd är ett sista alternativ, så du är inte berättigad till stödet om du inte själv först gjort allt du kan för att försörja dig själv. Varje ansökan prövas individuellt.

Så söker du försörjningsstöd

Om du vill ansöka om försörjningsstöd måste du ringa socialförvaltningens ekonomisektion, via kommunens växel. Du får beskriva din situation för en socialsekreterare och berätta varför du behöver hjälp. Om socialsekreteraren bedömer att du bör ansöka om försörjningsstöd, får du en ansökningsblankett och en informationsbroschyr hemskickad.

En ekonomisk utredning kring dina inkomster, utgifter och tillgångar görs alltid. Innan ett besök ska du ha fyllt i en ansökningsblankett och bifogat handlingar som styrker dina uppgifter, till exempel lönebesked. Efter att du lämnat en ansökan påbörjas en utredning, som grundar sig på dina uppgifter och de handlingar som socialsekreteraren begärt att få del av. Det är inte bara de ekonomiska faktorerna som avgör om du kan få hjälp. Det sker alltid en individuell prövning.

Att ansöka om försörjningsstöd innebär både rättigheter och skyldigheter. Det kan vara påfrestande att lämna ut personliga uppgifter, men socialsekreteraren har tystnadsplikt och uppgifterna om dig får inte lämnas ut till obehöriga.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du får veta vad du har rätt till och kan vänta dig av kommunens olika tjänster. Detta ger förhoppningsvis nöjdare medborgare, brukare och medarbetare.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 januari 2017