Avlösarservice i hemmet

Tjäntegaranti

Vad menas med avlösarservice i hemmet?

Du som behöver tillfällig hjälp med att ta hand om en person som är funktionshindrad kan söka avlösarservice. Insatsen är till för dig som vårdar ett funktionshindrat barn i hemmet.

Hur fungerar avlösarservice?

Den som avlöser dig i hemmet sköter den funktionshindrade så att du kan göra annat. Det kan vara föräldramöten, fritidsaktiviteter eller att hitta på något utanför hemmet tillsammans med andra barn i familjen. Meningen är att du ska få tid för den övriga familjen och möjlighet att göra något på egen hand.

Rätten att få ett bra bemötande

Du ska mötas av vänlighet och respekt vid ett besök från avlösaren. Så långt det är möjligt får du träffa samma människa varje gång avlösaren kommer.

Så söker du avlösarservice

Avlösarservice beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS) efter behovsbedömning. Du söker avlösarservice hos handikappomsorgens LSS-handläggare telefonnummer

Vill du veta mer kan du höra av dig till en LSS-handläggare.

När får du avlösarservice?

Om du beviljas avlösarservice tar det högst 3 månader innan du kan börja få tjänsten. Du behöver inte betala något för avlösarservice.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 januari 2020