Tjänstegaranti för omsorg och stöd

Haninge kommun har tjänstegaranti för ett antal tjänster, för att du ska veta vad du kan förvänta dig av vår service inom olika områden. Syftet är att tjänstegarantin ska göra medborgare och brukare nöjdare.

Stöd och service till funktionshindrade

Avlösarservice i hemmet

Individuell plan till funktionshindrade

Korttidstillsyn för skolungdom över 13 år

Personlig assistans till funktionshindrade

Trygghetslarm till funktionshindrade

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 januari 2020