Trädfällning och bostadsnära natur

Tjänstegaranti

Bostadsnära natur

Den bostadsnära naturmarken ger tillgång till vild natur även i tätorten. Det är stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för kommunens naturmark inom detaljplanelagt område. Ytan uppgår till cirka 500 hektar.

Skötsel av naturen

Vi röjer och gallrar naturmarken på vintern. Vår skötsel leder till att det blir lättare att vistas i skogen. Vi vill erbjuda närhet till en variationsrik natur med flera olika skogstyper.

Berätta gärna för oss om du har önskemål om  var vi ska röja. Vi prioriterar områden som används av många människor.

Ge oss dina synpunkter

Avtal om trädfällning

Om du önskar få träd nedtagna på parkmark som gränsar till din tomt fi nns möjligheten att skriva ett avtal med oss. Avtalet innebär att du själv ser till att trädet fälls och riset forslas bort.

Villkor

Vi fattar beslut om trädet är lämpligt att ta ner. Det är endast enstaka träd som får fällas och endast i områden där vi själva inte planerar att röja.

Om trädet är i dåligt skick och utgör en risk är det vi som ansvarar för att det tas ner.

Läs mer om bostadsnära natur

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 januari 2020