Omhändertagandet av avlopp

Tjänstegaranti

Avloppshantering

I Haninge är det i första hand kommunen som sköter om avledningen av avlopp i tätorten. Utanför tätorten och i fritidshusområden är det de boende som själva ansvarar för att avloppet tas omhand på ett miljöriktigt sätt, man har en så kallad enskild anläggning.

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet är helt avgiftsfinansierad. Avgiften baseras på självkostnadsprincipen, vilket betyder att avgiften ska täcka kostnaden och ingen vinst ska uppstå.

Avloppsslammet från Fors reningsverk är certifierat för jordbruksanvändning.

Läs mer på våra vatten- och avloppssidor

Länsstyrelsen är den myndighet som ställer krav på rening av det kommunala avloppsvattnet.

Vart rinner avloppet?

Från Jordbro och norrut avleds avloppet till Stockholm vatten och Henriksdals reningsverk.

För de södra delarna, Västerhaninge och och Tungelsta, avleds avloppet till Fors reningsverk, som drivs av kommunen.

I Haninge finns ytterligare ett reningsverk på Dalarö och ett mindre på Muskö.

Släng endast toalettpapper i toaletten

Visst du att endast toalettpapper är tillåtet att spola ner i avloppet. Övrigt som till exempel tops, bindor, servetter och kattsand ska slängas i papperskorgen.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 januari 2020