Leverans av vatten

Tjänstegaranti

Vattenförsörjning

I Haninge är det i första hand stadsbyggnads-förvaltningen som sköter om vattenförsörjningen i tätorten. Utanför tätorten och i fritidshusområden är det de boende som själva ansvarar för att det finns vatten; man har en så kallad enskild anläggning.

Vatten- och avloppsverksamheten i Haninge är helt avgiftsfinansierad. Avgiften baseras på självkostnadsprincipen, vilket betyder att avgiften ska täcka kostnaden och ingen vinst ska uppstå.

Livsmedelsverket är den myndighet som sätter upp kvalitetskraven på det kommunala dricksvattnet.

Läs mer om kommunens vatten- och avloppsverksamheten

Vart vattnet kommer ifrån

Kommunen köper det mesta av sitt vatten från Stockholm, som förser hela norra Haninge med vatten. Det vattnet kommer från Norsborgs vattenverk, som tar ytvatten från Mälaren. Vattnet leds i ledningar från vattenverket genom Huddinge till Haninge.

I Haninge finns även tre egna grundvattenverk: Pålamalm, Dalarö och Muskö. Pålamalm förser Tungelsta och delar av Västerhaninge med vatten.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 januari 2020