Lägeskontroll

Tjänstegaranti

Bygglovsprocessen innehåller många moment och lägeskontrollen är ett av dessa.

Vad innebär lägeskontroll?

Lägeskontroll görs som en kontroll av att byggnaden eller anläggningen hamnat på rätt ställe i både plan och höjd, precis som bygglovet anger. Lägeskontrollen utförs direkt efter formsättning av grunden kan en eventuell felplacering justeras i tidigt skede.

Behov av lägeskontroll bedöms också vid det tekniska samrådet och eventuellt övriga villkor anges i startbeskedet.

Lägeskontrollen ska utföras av en sakkunnig med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer.

För dig som är mätkonsult

Varför lägeskontroll?

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel i plan- eller höjdläge kan leda till dels anspråk på skadestånd från berörda grannar dels dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation.

Så beställer du en lägeskontroll

E-tjänst: Beställ lägeskontroll

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 februari 2020