Husutstakning

Tjänstegaranti

Vad innebär husutstakning?

Om bygglov har beviljats för en ny byggnad, ska läget stakas ut på den aktuella fastigheten. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet.

Kommunens bygglovsenhet avgör om husutstakning krävs. Vid byggande inom tätorten krävs normalt alltid husutstakning.

Utstakning ska utföras av den som uppfyller kraven för mätningsteknisk färdighet.

För dig som är mätkonsult

Varför husutstakning?

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Fel i plan eller höjdläge kan dels leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar, dels till dryga kostnader för att rätta till fel i påbörjad byggnation.

Haninge kommun har gällande ansvarsförsäkring.

Grovutstakning

Grovutstakning görs innan sprängning eller schaktning sker och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt.

Vi sätter också ut en höjdfix på begäran. 

Finutstakning

Finutstakning görs efter schaktning, men innan gjutning av grunden, och innebär att den blivande byggnadens hörn och fasad markeras enligt beviljat bygglov.

Så beställer du en husutstakning

E-tjänst: Beställ utstakning

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 februari 2020