Tjänstegaranti Bygga och bo

Haninge kommun har tjänstegaranti för ett antal tjänster, för att du ska veta vad du kan förvänta dig av vår service inom olika områden. Syftet är att tjänstegarantin ska göra medborgare och brukare nöjdare.

Bygglov inom detaljplanerat område

Husutstakning

Leverans av vatten

Lägeskontroll

Nybyggnadskarta

Omhändertagandet av avlopp

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Säkerhet på lekplatser

Trädfällning och bostadsnära natur

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 januari 2020