Kvalitetsdeklarerade tjänster för Bygga och bo

Haninge kommun har kvalitetsdeklarerat ett antal tjänster, för att du skall veta vad du har att förvänta dig av vår service inom olika områden. Syftet är att kvalitetsdeklarerade tjänster ska göra medborgare och brukare nöjdare.

Omkring 25 procent av Sveriges kommuner har kvalitetsdeklarerade tjänster, men de går under olika namn såsom tjänstegarantier, servicegarantier med mera.

Bygglov inom detaljplanerat område

Husutstakning

Leverans av vatten

Lägeskontroll

Nybyggnadskarta

Omhändertagandet av avlopp

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Säkerhet på lekplatser

Trädfällning och bostadsnära natur

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 januari 2017