Korttidsboende för dig som fyllt 65 år

Korttidsboende Foto: Fredrik Hjerling

Om du eller din anhörige under en kortare tid är i behov av vård eller omsorg som inte kan ges i det egna hemmet, kan ni ansöka om korttidsboende. Det kan till exempel röra sig om avlastning i samband med vård av anhörig, vid återhämtning efter sjukdom eller i väntan på särskilt boende.

Det finns personal på korttidsboendet dygnet runt som kan ge stöd med hygien, av- och påklädning samt stöd vid måltider och aktivering.

På korttidsboendet bor man i ett rum med tillgång till toalett och dusch. Det finns också gemensamma lokaler för måltider, umgänge och aktiviteter.

Så söker du korttidsboende

För att söka korttidsboende kontaktar du biståndshandläggare inom äldreomsorgen som gör en behovsbedömning utifrån ditt behov. Beslut om korttidsboende tas därefter enligt socialtjänstlagen. 

När får jag plats på korttidsboende?

Om du beviljas korttidsboende så ska du erbjudas plats inom en vecka eller enligt överenskommen tid. Dygnsavgift för vård och omsorg samt kost tas ut enligt gällande taxa i Haninge kommun.

Här finner du information om avgifter för äldreomsorg i Haninge kommun

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 februari 2020