Förebyggande hembesök för dig som fyllt 80, 85, 90 eller 95 år

Förebyggande hembesök Foto: Fredrik Hjerling

Du som fyller 80, 85, 90 eller 95 år under året erbjuds ett gratis hembesök. Vi erbjuder även dig som blivit änka/änkling under året ett besök. Vi kommer hem till dig för att informera om den service kommunen kan erbjuda dig och vart du vänder dig när ett hjälpbehov uppstår.

Så här går det till

Vi skickar ett brev med våra kontaktuppgifter, där vi erbjuder dig ett hembesök och att vi kommer att ringa upp dig för att komma överens om en passande tid.

Kunskap ger trygghet

Kunskap är inte tungt att bära och vår målsättning är att du och dina anhöriga ska känna trygghet och tillit inför framtiden genom att veta hur allt fungerar och vart man vänder sig om något skulle hända.

Vid hembesöket informerar vi dig om:

 • Kommunens och landstingets ansvarsfördelning
 • Vart du ska vända dig om ett hjälpbehov uppstår
 • Vilka insatser som är behovsprövade enligt Socialtjänstlagen
 • Insatser som kräver intyg
 • Insatser utan biståndsbeslut
 • Bostadsanpassning
 • Trygghetslarm
 • Anhörigstöd och avlastning
 • Syn- och hörselstöd
 • Fixarservice
 • Seniorträffpunkter och dagverksamheter
 • Hjälpmedel som underlättar vardagen
 • Fallprevention

Vi kan förmedla kontakt med:

 • Distriktsarbetsterapeut/Hjälpmedelscentralen
 • Biståndshandläggare
 • Anhörigstöd
 • Syn- och hörselkonsulent
 • Väntjänst
 • Stödorganisationer

Vi hjälper även till med att fylla i kommunens ansökningsblanketter.

Kostar det något?

Hembesöket och det material som delas ut vid besöket kostar inget.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 januari 2020