Tjänstegaranti stöd och omsorg för äldre

Haninge kommun har tjänstegaranti för ett antal tjänster, för att du ska veta vad du kan förvänta dig av vår service inom olika områden. Syftet är att tjänstegarantin ska göra medborgare och brukare nöjdare.

Att söka hjälp – biståndshandläggning

Avlösning

Bostadsanpassningsbidrag

Dagverksamhet

Förebyggande hembesök för dig som fyllt 80, 85, 90 eller 95 år

Hemtjänst

Korttidsboende för dig som fyllt 65 år

Matdistribution för dig som fyllt 65 år

Trygghetslarm

Vård- och omsorgsboende

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 januari 2020