Årsredovisningar Haninge kommuns förvaltningar

Årsredovisningen innehåller årsbokslut och förvaltningsberättelse som bland annat beskriver vilka resultat som har uppnåtts under året.

Kommunens årsredovisning 2019

Haninge kommun

Nämndernas årsredovisningar

Kommunstyrelsen årsredovisning 2019

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens årsredovisning 2019

Grund- och förskolenämnden årsredovisning 2019

Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2018 (pdf)

Socialnämndens årsredovisning 2018 (pdf)

Stadsbyggnadsnämndens årsredovisning 2019

Äldrenämndens årsredovisning 2018 (pdf)

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 juni 2020