Klimat- och energistrategi

Haninge kommuns klimat- och energistrategi syftar till att ge en samlad bild av kommunens arbete för att minska utsläppen av växthusgaser genom att minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi.

Klimat och energistrategi

Klimat och energistrategi, bilaga 1 åtgärdsplan

Klimat och energistrategi, bilaga 2 nulägesbeskrivning

Klimat och energistrategi, bilaga 3 nationella och regionala mål och samarbeten

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 december 2016