Särskilt boende inom äldreförvaltningen, intern kvalitetsgranskning 2012

Syftet med kvalitetsgranskningen är att säkerställa att enheten uppfyller de kvalitetskrav som äldreförvaltningen har på samtliga verksamheter inom äldrenämndens ansvarsområde, samt att stimulera till ett aktivt kvalitetsarbete i verksamheten.

Utgångspunkterna i granskningen är socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårds-lagen, socialstyrelsens allmänna råd och bestämmelser, kommunens kvalitetspolicy, äldreplanen, strategi och budget, verksamhetsplan, de kvalitets-deklarerade tjänsterna, rutiner och riktlinjer för social dokumentation, MAS-riktlinjer och enhetens lokala verksamhetsplan.

Särskilt boende inom äldreförvaltningen, intern kvalitetsgranskning 2012

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 januari 2017