Lokal överenskommelse mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge kommun, riktlinjer

Den lokala överenskommelsen avser samverkan mellan parterna angående hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive rehabiliteringsinsatse riktade till personer över 65 år, som har biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende inom Haninge kommun.

Lokal överenskommelse mellan kommunens Äldreförvaltning och
Husläkarmottagningarna i Haninge kommun, riktlinje

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 maj 2017