Kommunens olika kartor

Här finns kommunens olika kartor och GIS-information samlad (GIS=geografiskt informationssystem). Du kan även hitta till kartorna från de olika verksamheternas sidor, som exempelvis sidorna för parker, förskolor och snöröjning.

Haninge kommuns webbkarta

Se vart bland annat skolor finns i detaljplanen för ditt område

Tätortskarta Stockholms län

Se olika markslag, offentliga byggnader, byggnader i glesbygd och vägnät med namn och adressnummer, tunnelbane- och pendeltågstationer

Kommunens verksamhet

Interaktiv karta för kommunens verksamhet

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 februari 2020