Behandling av personuppgifter hos kultur och fritidsnämnden

Generell information om hur personuppgifter hanteras finns under huvudrubriken personuppgifter. På denna sidan finns exempel på vanliga behandlingar och specifik information om med vilken laglig grund de behandlas och hur länge personuppgifterna kommer sparas.

Bidragsansökningar

Lagliga grunden för behandlingen är allmänt intresse och personuppgifterna sparas i 5 år.

Beslut om bidragsutbetalningar

Lagliga grunden för behandlingen är allmänt intresse och personuppgifterna sparas för evigt.

Simskolelistor

Lagliga grunden för behandlingen är allmänt intresse och personuppgifterna sparas i 2 år.

Beslut tillstånd anordna lotterier

Lagliga grunden för behandlingen är allmänt intresse och personuppgifterna sparas för evigt.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 februari 2019