Behandling av personuppgifter hos grund- och förskolenämnden

Generell information om hur personuppgifter hanteras finns under huvudrubriken personuppgifter. På länkarna nedan kan du läsa specifikt om hur vi behandlar personuppgifter inom våra olika verksamheter, med vilken laglig grund de behandlas samt hur länge personuppgifterna kommer sparas.

Behandling av personuppgifter hos förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Behandling av personuppgifter hos förskola och fritidshem

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 februari 2019