Ekonomi och årsredovisning

Hit går dina skattepengar. Här kan du se en sammanställning över hur dina skattekronor fördelades under 2018. Om du vill läsa hela årsredovisningen kan du ladda ner den här till höger.

Så här användes en hundralapp till verksamheterna 2018

24,36 kr Grundskola
13,30 kr Vård och omsorg för äldre
12,68 kr Förskoleverksamhet
11,25 kr Verksamhet för funktionshindrade
9,40 kr Gymnasium
8,33 kr Sociala insatser för barn, ungdomar, vuxna i behov av stöd
7,88 kr Miljö, hälsoskydd och teknisk förvaltning
4,10 kr Bibliotek, kultur och fritidsverksamhet
2,67 kr Övrig verksamhet
1,85 kr Försörjningsstöd
1,79 kr Vuxenutbildning
1,39 kr Arbetsmarknadsåtgärder
1,11 kr Räddningstjänst och skydd

Så här fick kommunen sina pengar

74,7 procent Skatteintäkter och generella statsbidrag
8,7 procent Statsbidrag och övriga bidrag
5,8 procent Taxor och avgifter
5,5 procent Övriga intäkter
3,1 procent Försäljning av verksamhet och entrepenad
1,6 procent Hyror och arrenden
0,4 procent Försäljningsmedel
0,2 procent Finansiella intäkter

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 november 2019