Ekonomi och årsredovisning

Hit går dina skattepengar. Här kan du se en sammanställning över hur dina skattekronor fördelades under 2017. Om du vill läsa hela årsredovisningen kan du ladda ner den här till höger.

hundralappen.PNGSå här användes en hundralapp till verksamheterna 2017

24,58 kr till grundskola
13,39 kr till vård och omsorg för äldre
11,80 kr till förskoleverksamhet
11,36 kr till verksamhet för funktionshindrade
9,89 kr till sociala insatser för barn, ungdomar, vuxna i behov av stöd
9,38 kr till gymnasium
7,80 kr till miljö, hälsoskydd och teknisk förvaltning
4,09 kr till bibliotek, kultur och fritidsverksamhet
2,48 kr till övrig verksamhet
1,66 kr till vuxenutbildning
1,62 kr till försörjningsstöd
1,11 kr till räddningstjänst och skydd
0,93 kr till arbetsmarknadsåtgärder

Så här fick kommunen sina pengar

76,2 procent Skatteintäkter och generella statsbidrag
9,3 procent Statsbidrag och övriga bidrag
5,6 procent Taxor och avgifter
3,1 procent Försäljning av verksamhet och entrepenad
1,5 procent Hyror och arrende
0,2 procent Finansiella intäkter
3,8 procent Övriga intäkter
0,3 procent Försäljning

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 februari 2019