Handikapprådet

Handikapprådet Fotograf: Magnus Wegler

Handikapprådet är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna och kommunen. Det består av politiker, tjänstemän och handikapporganisationer.

Sammanträdestider för 2018

  • Tisdag 6 mars kl. 17:00-19:00, rundabordssamtal, Skärgårdssalen
  • Tisdag 15 maj, kl. 17:00-19:00, ordinarie möte, sal Utö
  • Tisdag 25 september, kl. 15:30–17:00 gemensamt möte med Kommunala pensionärsrådet, därefter ordinarie möte kl. 17:00-19:00
  • Tisdag 14 november, kl. 17:00, ordinarie möte, sal Utö

Ledamöter och ersättare 2015-2018

Politiska ledamöter, ordinarie

Petri Salonen (C), ordförande
Ann-Christine Erlandsson (S)
Roja Isaksson (S)
Sedat Dogru (M)
Marianne Reinemar (MP)
Hans Andersson (KD)
Matts Wallin (L)

Politiska ledamöter, ersättare

Gustav Jönsson (S)
Maria Fägersten (S)
Elisabeth Sandberg (C)
Karl-Anders Molin (L)
Mary Vel (KD)
Michael Fridebäck (M)
Ove D Andersson (MP)

Handikapporganisationer ledamöter, ordinarie

Walter de Bernardi, DHR
Ulrika Lindberg, Reumatikerföreningen Haninge-Tyresö
Birgitta Ragnar, HRF
Inger Ottosson, Attention Haninge
Madeleine Palmgren (vice ordf.), NHR
Tommy Ranebratt, RTP
Claus Trolle, Strokeförbundet
Irene Söderlund, RSMH
Anne-Lie Telning, SRF

Handikapporganisationer ledamöter, ersättare

Anders Berglund, DHR
Johan Svensk, Attention Haninge
Gerd Sandin, NHR
Ann Christin Johansson, Reumatikerföreningen Haninge-Tyresö

Funktionshindersorganisationer

Attention Haninge

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR)

Hjärt-Lungfonden

Hörselskadades riksförbund (HRF)

Neuroförbundet Haninge-Tyresö (NHR)

Personskadeförbundet

Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet Trafik- och polioskadade

Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

Synskadades riksförbund (SRF)

Strokeförbundet

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 oktober 2018