Kommunens olika kartor

Här finns kommunens olika kartor och GIS-information samlad (GIS=geografiskt informationssystem). Du kan även hitta till kartorna från de olika verksamheternas sidor, som exempelvis sidorna för parker, förskolor och snöröjning.

Haninge kommuns webbkarta

Se vart bland annat din fastighet eller vilka skolor som finns i detaljplanen för ditt område

Tätortskarta Stockholms län

Se olika markslag, offentliga byggnader, byggnader i glesbygd och vägnät med namn och adressnummer, tunnelbane- och pendeltågstationer

Kommunens verksamhet

Interaktiv karta för kommunens verksamhet

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 mars 2020