Internationellt arbete

Foto: Mostphotos

Haninge kommun driver ett internationellt arbete för att berika den egna verksamheten och skapa ett mervärde för dig som bor i Haninge.

Globaliseringen har gett människor ökade möjligheter att resa och skapa nya kontakter och nätverk världen över. Det har blivit enklare att studera och arbeta utomlands och genom vårt ökade informationssamhälle får vi nyheter och influenser från världens alla hörn. Haninges invånare ska känna att de ingår i och är en del av den globala utvecklingen och kommunens internationella befolkning är en tillgång i detta arbete.

På samma sätt är det angeläget för Haninges företagare att kommunen har en internationell profil eftersom många av dem har internationella kontakter. Förenings- och kulturlivets internationella engagemang kan också, på ett värdefullt sätt, bidra till att utveckla Haninge kommuns internationella arbete.

Vänorter

De flesta kommuner i Sverige har vänorter i europeiska länder och vissa även utanför Europa. Tanken med att ha en vänort är att kunna skapa kontinuerliga utbyten och samarbeten.

Efter andra världskriget blev vänortssamarbetet närmast som en fredsrörelse. Man hoppades att samarbete på kommunnivå skulle överbrygga eventuella motsättningar och öka förståelsen mellan folk.

Vänortsutbyte sker vanligtvis mellan skolor, föreningar och kommunala förvaltningar i hopp om att utbyta olika idéer och erfarenheter kring gemensamma utmaningar. Haninge har vänorter både i Sverige (Krokom), samt i Finland (Väståboland), Estland (Haapsalu), Danmark (Ishøj) och Italien (Formia).

Formia - Italien

Formia är Haninges sydligaste vänort på den italienska västkusten, 13 mil söder om Rom och 9 mil norr om Neapel. I Formia bor ungefär hälften så många invånare som Haninge. Staden ligger på en smal landremsa mellan medelhavet och Auruncibergen, som är en avstickare från bergskedjan Appeninerna.

Formia är en modern handels- och turiststad. På somrarna ökar befolkningen med turister och sommarboende från Rom, Neapel och närliggande städer. Här finns flera attraktiva stränder och badsäsongen sträcker sig från maj till och med september. Vintrarna är milda och somrarna är inte alltför varma.

I Formia finns rika anor från Romartiden och på flera platser i staden finns lämningar . Formia var en betydelsefull plats för Romarna inte minst på grund av det gynnsamma klimatet och tillgången på vatten från bergen. Många rika romare byggde sina villor här längs kusten och det finns idag flera lämningar av dessa villor.

Den romerske politikern och författaren Cicero hade sitt hus här där han tidvis bodde och hans grav finns här. En av världens största vattencisterner finns bevarad här. Den är från första århundradet före Kristus.

En ultramodern elitidrottsanläggning finns i Formia där många världsstjärnor förlägger sina träningsläger. Det svenska friidrottslandslaget har vid ett flertal tillfällen tränat här. Utbytet med Formia innefattar skol-, turism- och idrottsområdena. Formia var först ut med idrottsutbytet mellan ungdomar i tre av Formias vänorter - Frankrike, Bosnien och Haninge. Utbytet arrangerades i alla vänorter.

comune.formia.lt.it/comune_formia

Ishöj - Danmark

Ishöj är en kommun som i stor utsträckning liknar Haninge. Kommunen ligger utanför Köpenhamn, längs med pendeltågslinjen mot Köge. Befolkningsutvecklingen i Ishöj har varit mycket snabb. För 30 år sedan bodde ungefär 3 000 personer i lantliga landsbyar i det som i dag är Ishöj.

Den 1 januari 2004 var befolkningsantalet nästan 21 000. Den nyare bebyggelsen är, precis som i Haninge, koncentrerad runt kommuncentrum och pendeltågslinjen. I Ishöj ligger konstmuseet Arken, som är en av Europas högst ansedda. Ishöj är också en kuststad med en attraktiv strandpark och en lång sandstrand. Utbytet med Ishöj sker framförallt i form av ett erfarenhetsutbyte inom kommunens ansvarsområden och i form av utbyte mellan föreningar i de båda kommunerna.

ishoj.dk

Haapsalu - Estland

Haapsalu ligger cirka 11 mil sydväst om huvudstaden Talinn och är en kuststad. Haapsalu har en lång tradition av att vara en turiststad med flera bad- och kurorter.

Konstnärinnan Ilon Wikland kommer från Haapsalu och har hämtat delar av sin inspiration från staden när hon har illustrerat Astrid Lindgrens barnböcker. I Haapsalu finns också en kulturhistoriskt intressant borg där bland annat musikkonserter arrangeras. Utbytet med Haapsalu sker bland annat inom kulturområdet.

haapsalu.ee

Krokom - Sverige

Kommunen sträcker sig från Östersund och hela vägen till gränsen mot Norge, med en totalyta på 6 200 kvadratkilometer. Vänortssamarbetet har sitt ursprung i ett projekt med kontakter mellan storstad och glesbygd.

I Krokom bor lite mer än 14 000 människor. Krokom är en jakt- och fiskekommun som är attraktiv både för sommar- och vinterturism. Utbytet handlar om bland annat turism och erfarenhetsutbyte.

krokom.se

Pargas - Finland

Haninges finska vänort heter numera Väståboland efter den finska kommunsammanslagningen. I Väståboland ingår de före detta kommunerna Houtskär, Iniö, Korpo och Nagu förutom Pargas.

 Vid kommunsammanslagningen skapades en ny, unik skärgårdsstad med knappt
15 500 invånare. Väståboland omfattar stora delar av Skärgårdshavets område med tusentals öar, holmar och skär.

vastaboland.fi/web/sv_SE

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 september 2017