Beställa betygskopior

Här kan du beställa betygskopior. Du har alltid rätt att vara anonym när du begär ut en handling. För beställning av vissa kopior måste du betala en avgift.

Beställa kopior på skolbetyg

Du kan beställa kopior på betygskataloger/betyg från Haninges kommunala skolor. Kontakta skolan direkt om du vill beställa följande:

  • Nyare betyg.
  • Slutbetyg från gymnasiet om du är född år 1996 eller senare.
  • Slutbetyg från Riksäpplet.
  • Slutbetyg från den nedlagda friskolan Walthers gymnasium (kontakta Nacka enskilda gymnasium för närmare information).

När du beställer ett skolbetyg skickar vi i vanligtvis en kopia på betygskatalogen, då det endast är från senare år som det finns bevarade betyg. Betygskataloger har samma giltighet som betygskopior. Gäller det fler än en utbildning ska du skicka in en beställning för varje betyg.

Läs om kommunens kopieringsavgifter

Beställa skolbetyg
Skolform * Skolform *
Hur betyget ska levereras * Hur betyget ska levereras *

Du kan hämta kopian i kommunhusets reception ca 1 vecka efter beställningen. Ange postadress eller e-postadress nedan om du vill få betyget hemskickat eller e-postat.

* Godkännande * Godkännande

Alla fält med * (stjärna) är obligatoriska och måste fyllas i för att ditt meddelande ska skickas iväg. Du har gjort rätt när du dirigeras om till en Tack-sida efter att du skickat iväg ditt meddelande.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är Kommunstyrelseförvaltningen i Haninge kommun som samlar in och behandlar de personuppgifter du skickar in med detta formulär. Insamlingen görs i syfte att beställning av skolbetyg görs. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av det samtycke du godkänner.

Dina personuppgifter sparas i 1 (ett år) eller efter att ärendet avslutats. Kommunen säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter avseende personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktigt kan du begära rättelse hos Kommunen. Du har rätt att få ett personuppgiftsutdrag över de personuppgifter om dig som kommunen behandlar.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

Kontakt för den här sidan: haningearkivet@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 juli 2019