Minoritetsspråk

I Sverige ska den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket. Det innebär bland annat att kommunerna ska verka för att medborgare som talar något av minoritetsspråken ska kunna göra det i kontakten med kommunens personal.

Haninge kommun har tillsammans med flera andra kommuner blivit utsedd till "förvaltningsområde för finska språket". Detta innebär att enskilda har rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen.

Det finns också särskilda bestämmelser om att vi är skyldiga att erbjuda förskoleplats och äldreomsorgsplats där verksamheten bedrivs på finska.

Att kunna tala något av minoritetsspråken är en merit för att arbeta inom kommunen. 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 juli 2019