Finskt förvaltningsområde

Mostphotos Foto: Mostphotos

Haninge är ett så kallat förvaltningsområde för finska språket. Det betyder att finska har ett förstärkt skydd i Haninge. Till exempel kan du som vill, använda finska språket i din kontakt med kommunen.

Alla minoritetsspråk har ett grundskydd som bland annat innebär att vi har ett särskilt ansvar för att främja och skydda dessa minoriteters språk och kultur. Barns utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt främjas.

Kommunens minoritetssamordnare heter Sanna Rantamäki. Du hittar hennes kontaktuppgifter i boxen uppe till höger. 

Förvaltningsområde för finska språket

Du ska kunna få svar på finska, såväl muntligt som skriftligt. Det betyder inte att det alltid finns finskspråkig personal på plats. Vi kommer att försöka hitta lämpliga lösningar utifrån de behov som visar sig.

Samrådsgrupp

Samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde består av sju politiker från olika politiska partier i kommunen. Samrådsgruppen har som uppgift att samordna verksamheten kring frågor som berör förvaltningsområdet och som har med minoritetsspråket finska att göra samt att hålla möten med den finskspråkiga minoriteten i kommunen.

Läs mer om samrådsgruppen

Barnomsorg

Haninge kommun erbjuder barnomsorg på finska inom ramen för verksamheten på förskolan Tallen. Under samlingsnamnet Kantele finns två finskspråkiga avdelningar för barn i åldern 1-5 år.

Du som är vårdnadshavare och önskar plats för dina barn i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, ska erbjudas detta.

Finskspråkiga förskoleavdelningarna Kantele

Grundskola

Sedan lite drygt två år tillbaka har Vikingaskolan sverigefinska klasser. Det innebär att en del av eleverna i klasserna har finska som modersmål och får undervisning på både finska och svenska.

Vikingaskolans sverigefinska klasser

Utökad rätt till modersmålsundervisning

En elev som tillhör en nationell minoritet har rätt till modersmålsundervisning – även om eleven inte har grundläggande kunskaper i sitt nationella minoritetsspråk.

Äldreomsorg

Kommunen ska även erbjuda service och omvårdnad inom äldreomsorgen, där hela eller delar av verksamhetens personal behärskar finska.

Röstbrevlåda

En röstbrevlåda finns för dig som vill ha ditt ärende behandlat på finska. Om du talar in ditt namn, ärende och telefonnummer eller e-postadress kommer du att bli kontaktad av finskspråkig personal. Telefonnumret till röstbrevlådan är 08- 606 80 07.

Finskspråkiga lotsar

För att ge en bättre service på finska har kommunen ett antal finskspråkiga "lotsar" inom de olika förvaltningarna. De kan hjälpa dig med dina frågor. Lotsarna når du antingen genom kommunens växel (där vi inte talar finska) eller genom att lämna meddelande i röstbrevlådan.

Välkommen!

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 februari 2020