Finskt förvaltningsområde

Haninge är ett så kallat förvaltningsområde för finska språket. Det betyder att finska har ett förstärkt skydd i Haninge. Till exempel kan du som vill, använda finska språket i din kontakt med kommunen.

Alla minoritetsspråk har ett grundskydd som bland annat innebär att vi har ett särskilt ansvar för att främja och skydda dessa minoriteters språk och kultur. Barns utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt främjas.

Kommunens minoritetssamordnare heter Sanna Rantamäki. Du hittar hennes kontaktuppgifter i boxen uppe till höger. 

Förvaltningsområde för finska språket

Du ska kunna få svar på finska, såväl muntligt som skriftligt. Det betyder inte att det alltid finns finskspråkig personal på plats. Vi kommer att försöka hitta lämpliga lösningar utifrån de behov som visar sig.

Röstbrevlåda

En röstbrevlåda finns för dig som vill ha ditt ärende behandlat på finska. Om du talar in ditt namn, ärende och telefonnummer eller e-postadress kommer du att bli kontaktad av finskspråkig personal. Telefonnumret till röstbrevlådan är 08- 606 80 07.

Du som är vårdnadshavare och önskar plats för dina barn i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, ska erbjudas detta.

Kommunen ska även erbjuda service och omvårdnad inom äldreomsorgen, där hela eller delar av verksamhetens personal behärskar finska.

För att ge en bättre service på finska språket har vi till en början utsett finskspråkiga "lotsar" inom de olika förvaltningarna. De kan hjälpa dig med dina frågor. Lotsarna når du antingen genom kommunens växel (där vi inte talar finska) eller genom att lämna meddelande i röstbrevlådan.

Välkommen!

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 maj 2018