Medborgar- och brukardialog

Medborgar- och brukardialog är två verktyg som används i Haninge kommun för att stärka dina möjligheter, som medborgare och brukare, till inflytande och delaktighet.

Du kan lämna synpunkter och förslag till kommunen via digitala kanaler eller delta på fysiska möten. Dina synpunkter och förslag bidrar till ett bredare beslutsunderlag för politiker och tjänstemän.

Medborgardialog handlar främst om frågor som berör kommunen där dialogen sker mellan förtroendevalda och medborgare.

Brukardialog är kopplad till delar av kommunens service tex förskola, skola och vårdboende.

I Haninge gäller fyra principer som vägledning för allt arbete med medborgar- och brukardialog. Principerna finns att läsa i sin helhet i Policyn till höger.

1. Komplement till representativ demokrati
2. Strukturerad dialog
3. Inkluderande och välkomnande dialog
4. Långsiktigt värdeskapande dialog

 

Kontakt

Berit Pettersson
Planeringschef
berit.pettersson@haninge.se

Jessica Tanzilli
Strateg för social hållbarhet
jessica.tanzilli@haninge.se 

Senast uppdaterad: 17 februari 2021