Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Medborgar- och brukardialog

Medborgar- och brukardialog är två verktyg som används i Haninge kommun för att stärka dina möjligheter, som medborgare och brukare, till inflytande och delaktighet.

Du kan lämna synpunkter och förslag till kommunen via digitala kanaler eller delta på fysiska möten. Dina synpunkter och förslag bidrar till ett bredare beslutsunderlag för politiker och tjänstemän.

Medborgardialog handlar främst om frågor som berör kommunen där dialogen sker mellan förtroendevalda och medborgare.

Brukardialog är kopplad till delar av kommunens service tex förskola, skola och vårdboende.

I Haninge gäller fyra principer som vägledning för allt arbete med medborgar- och brukardialog. Principerna finns att läsa i sin helhet i Policyn till höger.

1. Komplement till representativ demokrati
2. Strukturerad dialog
3. Inkluderande och välkomnande dialog
4. Långsiktigt värdeskapande dialog

Kontakt

Jessica Tanzilli
Strateg för social hållbarhet
jessica.tanzilli@haninge.se 

Senast uppdaterad: 8 december 2022