Lämna medborgarförslag

Genom medborgarförslagen har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. Om du är folkbokförd i Haninge kommun kan du lämna medborgarförslag. Observera att om det är en synpunkt som du vill skicka in så ska du istället använda formuläret på sidan Synpunkter och dialog.

Tänk på att beskriva ditt medborgarförslag så kort och konkret som möjligt. I motiveringen kan du sedan argumentera för ditt förslag.

Vad händer med förslaget?

Ditt medborgarförslag tas upp i kommunfullmäktige. Antingen beslutar kommunfullmäktige om ditt förslag eller också lämnas det över till den nämnd som ansvarar för den verksamhet som ditt förslag berör. Om du vill kan du presentera ditt förslag i nämnden eller i fullmäktige innan beslut fattas.

Alla inkomna förslag är offentliga handlingar.

Lämna ett ämne i taget

I ditt medborgarförslag ska du bara ta upp ett ämne. Om du har fler förslag ska du lämna dem var för sig. 

Blankett för medborgarförslag

Fyll i blanketten digitalt och lämna in den genom att antingen:

  • mejla den till haningekommun@haninge.se
  • eller skriva ut den på papper och lämna den i kommunhusets reception, Rudsjöterassen 2, 
  • eller skicka den till: Haninge kommun, Kansliet, 136 81 Haninge.

Felanmälan är inte ett förslag

Tänk på att förslaget inte får gälla löpande underhåll som till exempel gatubelysning, nedskräpning och sanering av klotter – gör i stället en Felanmälan för snabb hantering av din felanmälan.

Gör en felanmälan här

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är Kommunstyrelseförvaltningen i Haninge kommun som samlar in och behandlar de personuppgifter du skickar in med detta formulär. Insamlingen görs i syfte att samla in förslag från medborgarna. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av det samtycke du godkänner.

Dina personuppgifter sparas i 1 (ett år) eller efter att ärendet avslutats. Kommunen säkerställer att dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagstiftning.

Dina rättigheter avseende personuppgifter

Om dina personuppgifter är felaktigt kan du begära rättelse hos Kommunen. Du har rätt att få ett personuppgiftsutdrag över de personuppgifter om dig som kommunen behandlar.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

information om behandling av personuppgifter

Information om hur Haninge kommun arbetar med personuppgifter och GDPR

Har du frågor kring vad som gäller kring hanteringen av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud.

Haninge kommuns dataskyddsombud
08-606 70 00
dataskyddsombud@haninge.se

Om du inte är nöjd med vår behandling kan du vända dig till Datainspektionen.

Datainspektionen
08-657 61 00
datainspektionen@datainspektionen.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 augusti 2020