Vision och målområden

Ett gott liv i Haninge

Haninge har två målområden för ett gott liv i Haninge; Miljö och samhälle respektive Medborgare.

Målområdet Miljö och samhälle handlar om att skapa ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle både för dagens och kommande generationers medborgare, besökare, näringsliv och föreningsliv. Målområdet Medborgare har fokus på medborgarnas intressen så att de upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig och åldras i Haninge.

Det är viktigt med ett gott bemötande till våra medborgare, då kommunen levererar välfärd och service.

malbild_2020_.jpg

Senast uppdaterad: 14 februari 2020