Jämför olika verksamheter och tjänster i Jämförelseguiden

Nu kan du enkelt söka och jämföra olika verksamheter och tjänster i Haninge genom en webbaserad jämförelseguide. Både kommunala och privata verksamheter finns med i jämförelseguiden.

Foto: Mostphotos

Det här är de verksamheter och tjänster som du kan jämföra:

 • Förskola
 • Familjedaghem (pedagogisk omsorg)
 • Grundskola
 • Hemtjänst
 • Vård- och omsorgsboende
 • Daglig verksamhet
 • Ledsagarservice
 • Avlösarservice i hemmet
 • Familjerådgivning
 • Lekplatser
 • Spår och leder
 • Kommunfakta (Kommunens kvalitet i korthet, SCB:s medborgarundersökning och skattesatser)

Jämför olika verksamheter och tjänster i jämförelseguiden

Senast uppdaterad: 25 oktober 2017