Lämna medborgarförslag

Genom medborgarförslagen har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. Om du är folkbokförd i Haninge kommun kan du lämna medborgarförslag. Observera att om det är en synpunkt som du vill skicka in så ska du istället använda formuläret på sidan Synpunkter och dialog.

Tänk på att beskriva ditt medborgarförslag så kort och konkret som möjligt. I motiveringen kan du sedan argumentera för ditt förslag.

Felanmälan är inte ett förslag

Tänk på att förslaget inte får gälla löpande underhåll som till exempel gatubelysning, nedskräpning och sanering av klotter – gör i stället en Felanmälan för snabb hantering av din felanmälan.

Gör en felanmälan här

Vad händer med förslaget?

Ditt medborgarförslag tas upp i kommunfullmäktige. Antingen beslutar kommunfullmäktige om ditt förslag eller också lämnas det över till den nämnd som ansvarar för den verksamhet som ditt förslag berör. Om du vill kan du presentera ditt förslag i nämnden eller i fullmäktige innan beslut fattas.

Alla inkomna förslag är offentliga handlingar.

Lämna ett ämne i taget

I ditt medborgarförslag ska du bara ta upp ett ämne. Om du har fler förslag ska du lämna dem var för sig. Du gör det enklast genom att fylla i formuläret på den här sidan, men du kan även använda PDF-blanketten.

Om du använder PDF-blanketten och skriver ut den på papper, måste du lämna den i kommunhusets reception, Rudsjöterassen 2, eller skicka den till: Haninge kommun, Kansliet, 136 81 Haninge.

Medborgarförslag

Alla fält med * (stjärna) är obligatoriska och måste fyllas i för att ditt meddelande ska skickas iväg. Du har gjort rätt när du dirigeras om till en Tack-sida efter att du skickat iväg ditt meddelande.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 juli 2019