Lämna medborgarförslag

Genom medborgarförslagen har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. Om du är folkbokförd i Haninge kommun kan du lämna medborgarförslag. Observera att om det är en synpunkt som du vill skicka in så ska du istället använda formuläret på sidan Synpunkter och dialog.

Tänk på att beskriva ditt medborgarförslag så kort och konkret som möjligt. I motiveringen kan du sedan argumentera för ditt förslag.

Vad händer med förslaget?

Ditt medborgarförslag tas upp i kommunfullmäktige. Antingen beslutar kommunfullmäktige om ditt förslag eller också lämnas det över till den nämnd som ansvarar för den verksamhet som ditt förslag berör. Om du vill kan du presentera ditt förslag i nämnden eller i fullmäktige innan beslut fattas.

Alla inkomna förslag är offentliga handlingar.

Lämna ett ämne i taget

I ditt medborgarförslag ska du bara ta upp ett ämne. Om du har fler förslag ska du lämna dem var för sig. 

Blankett för medborgarförslag

Fyll i blanketten digitalt och lämna in den genom att antingen:

  • mejla den till haningekommun@haninge.se
  • eller skriva ut den på papper och lämna den i kommunhusets reception, Rudsjöterassen 2, 
  • eller skicka den till: Haninge kommun, Kansliet, 136 81 Haninge.

Felanmälan är inte ett förslag

Tänk på att förslaget inte får gälla löpande underhåll som till exempel gatubelysning, nedskräpning och sanering av klotter – gör i stället en Felanmälan för snabb hantering av din felanmälan.

Gör en felanmälan här

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 augusti 2020