Tornbergetin näköalatorni

Tornbergetin kallion uusi näköalatorni sijaitsee Tukholman läänin korkeimmalla huipulla, 111 metriä merenpinnan yläpuolella. Kymmenen metrin korkuinen näköalatorni valmistui vuonna 2018.

Näin löydät paikan päälle

Yksinkertaisinta on ajaa pitkin Södertäljen tietä/tietä numero 257 Tungelstasta luoteeseen ja kääntyä Ådravägenin tielle seuraten tienviittoja luonnonsuojelualueelle (naturreservat). Noin 300 metriä Ådravägenin tienhaarasta löytyy jonkin verran pysäköintitilaa. Tornille ei pääse lastenvaunuilla.

Tornbergetin kartta

Tornberget – rantaviivasta näköalatorniksi

Tornbergetin kallion huipulla metsä kohtaa taivaan. Kallion huipulle johtavaa polkua reunustavat rämeet, suot ja vanha kalliomäntymetsä.

Tänä päivänä Tornbergetiä ympäröivässä maastossa ei näy kovinkaan paljon jälkiä ihmisten elämästa ja saavutuksista. Mutta kaikkein ensimmäiset haningelaiset saapuivat paikalle jo noin kymmenen tuhatta vuotta sitten. Viime jääkaudesta lähtien maa nousee merestä. Ensin allokosta nousi Tornberget, loiva kallioluoto, jonka ympärille vähitellen kasvoi saaristo. Saaristo toi mukanaan rikkaan eläimistön. Hylkeet, merilinnut ja kala houkutteli ihmisiä lähimmältä rannikolta, joka sijaitsi Närken maakunnassa, 120 kilometrin päässä. Suojaisat salmet ja lahdet sopivat tukikohdiksi avomerelle suuntautuville kalastusretkille. Vielä tänäkin päivänä paikalta voi löytää työstettyä kvartsia, jäännöksiä metsästäjäkansan työkaluvalmistuksesta.

Aika kului ja maa jatkoi nousemistaan merestä. Vähitellen Tornbergetiä ympäröivälle maalle oli kasvanut laaja metsä. Ihmiset, jotka olivat alkaneet viljellä maata, asuivat alavilla viljelysmailla. Kalliosta tuli korkein huippu, josta saattoi tähyillä metsien yli ja merelle. Toisen maailmansodan aikana paikalle rakennettiin ilmavalvontatorni. Södertörnin alueella oli useita samanlaisia torneja ja valvonnan hoitivat vapaaehtoiset naiset, niin sanotut tornipääskyt. Heillä oli käytössään tavallinen, paikalliseen puhelinasemaan kytketty puhelin, jonka kautta he pystyivät tekemään hälytyksen havaitessaan vihollisen lentokoneita. Torni purettiin vuonna 1981.

Senast uppdaterad: 17 maj 2022