Haningen vähemmistöpoliittinen ohjelma

Haningen vähemmistöpoliittinen ohjelma on ohjausasiakirja, jossa kuvataan kunnassa asuvien kansallisten vähemmistöjen oikeuksia koskevia tavoitteita ja pyrkimyksiä pitkäjänteisesti ja yleisesti. Ohjelman on tarkoitus vahvistaa yleistä tietoisuutta vähemmistöasioista selvittämällä oikeuksia, koordinointia, vastuita ja seurantaa koskevia asioita.

Vähemmistöpoliittinen ohjelma Vähemmistöpoliittinen ohjelma Foto: Haningen kunta

Vähemmistöpoliittisen ohjelman on tarkoitus toimia tukena ja oppaana kaikille kunnan virkamiehille ja luottamushenkilöille. Se toimii alustana toiminnan suunnittelulle ja koskee kaikkia kunnan toimintoja ja yhtiöitä.

Ruotsin eduskunta päätti vuonna 2000 Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen (SÖ 2000:2) sekä alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan (SÖ 2000:3) voimaansaattamisesta.

Vähemmistöpoliittinen ohjelma

Senast uppdaterad: 28 september 2021