Suomen kielen hallintoalue

Suomen kielen hallintoalue on suomenkielinen vähemmistökielialue Ruotsissa. Hallintoalueeseen kuuluvien kuntien asukkailla on oikeus saada suomenkielistä esikoulutoimintaa ja vanhustenhuoltoa ja oikeus asioida kunnan kanssa suomeksi. Hallintoalueeseen kuuluu 66 kuntaa, ja melkein puolet ruotsinsuomalaisista asuu hallintoalueella.

Hallintoalue perustettiin sen jälkeen, kun Ruotsi ratifioi Euroopan neuvoston vähemmistökielisopimukset vuonna 1999. Suomen kielen hallintoalue perustettiin vuoden 2000 alussa ja siihen kuuluivat aluksi Haaparannan, Jällivaaran, Kiirunan, Pajalan ja Ylitornion kunnat.

Ruotsissa uudistettiin kielilakia 1. heinäkuuta 2009, jossa määritettiin, että Ruotsissa on yksi yhteinen kieli, ruotsi. Tämän lisäksi määritettiin viisi virallista vähemmistökieltä – suomi, saame, meänkieli, romani ja jiddiš, joita tulee suojella ja tukea. Laki astui voimaan 1. tammikuuta 2010. Heti tämän jälkeen suomen kielen hallintoaluetta laajennettiin, jolloin myös Haningen kunta liittyi hallintoalueeseen.

Suomen kielen hallintoaluetta on sen jälkeen laajennettu useaan otteeseen. Ruotsin hallitus korotti hallintoalueiden rahoitusta viimeksi vuonna 2019.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 9 januari 2020